آموزش تخصصی دانشجويان و نظارت بر رعايت اصول اخلاقی کار بر روي حيوانات آزمايشگاهی نقش بسيار مهمی را در انجام تحقيقات دارد. بدین منظور جهت توانمند سازی دانشجویان آموزش نحوه صحیح انجام تحقیقات حیوانی نقش مهمی را در شکل گیری نگرش محققان نسبت به این نوع پژوهشها ایفا می نماید. بدین منظورکارگاه مقدماتی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 به صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

محورهای کارگاه:

·         اصول پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی

·         آشنایی با  ویژگی‌های گونه‌ها و سویه‌های مختلف حیوانات آزمایشگاهی

·         استانداردهای اماکن نگهداری از حیوانات

·         تغذیه و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

·         مقید کردن، جابه‌جایی، تشخیص جنسیت

·         انواع روشهای تزریق

·         آموزش نحوه انجام صحیح گاواژ