پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی یکی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می باشد که هر سال به دانشجویان برگزیده اعطا می گردد. در همین راستا بنیاد نخبگان استان اردبیل با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد کارگاه "آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان"  را بمنظور آشنایی بیشتر دانشجویان با تسهیلات مذکور برگزار نماید. نحوه انتخاب برگزیدگان، اعتبارات، تسهیلات اعطایی و فرایند درخواست برای این تسهیلات از جمله مواردی خواهد بود که در این کارگاه به آن پرداخته می شود.

زمان کارگاه 99/03/27   ساعت 10 الی 12

زمان ثبتنام 99/03/18  الی  99/03/26

مدرس : آقای دکتر شایقی

جامعه هدف : مختص دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی