واحد بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر داد کارگاه با عنوان" معرفی انیستیتو سرطان هلند و فرصت های تحقیقاتی بین المللی با تمرکز بر مطالعات سلولی- مولکولی و تکنولوژی میکروسکوپ های پیشرفته" برگزار نماید. از تمام اساتید، دانشجویان و محققان و علاقه مندان دعوت می شود فعالانه در کارگاه مذکور شرکت فرمایند.

مهلت ثبت نام تا یک روز قبل از برگزاری کارگاه و سخنرانی به زبان انگلیسی خواهد بود.

سخنران: خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر (محقق برجسته پسا دکترا از انیستیتو سرطان هلند)

زمان برگزاری: روز دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 13:30-11:30به وقت ایران

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg