پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی یکی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می باشد که هر سال به دانشجویان برگزیده اعطا می گردد. در همین راستا بنیاد نخبگان استان اردبیل با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر دارد کارگاه "آشنایی با تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان"  را بمنظور آشنایی بیشتر دانشجویان با تسهیلات مذکور برگزار نماید. نحوه انتخاب برگزیدگان، اعتبارات، تسهیلات اعطایی و فرایند درخواست برای این تسهیلات از جمله مواردی خواهد بود که در این کارگاه به آن پرداخته می شود.

زمان کارگاه 99/03/27   ساعت 10 الی 12

زمان ثبتنام 99/03/18  الی  99/03/26

مدرس : آقای دکتر شایقی

جامعه هدف : مختص دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

مالکیت فکری به عنوان یکی از زیرساخت های مهم توسعه فناوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است.عدم توجه به قوانین مالکیت فکری در بازارهای داخلی و بین المللی میتواند خسارات زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف، در پی داشته باشد. از این رو آگاهی مخترعین ایرانی با موضوع ثبت اختراع برای حمایت و بهره مندی از مزایای مادی ایده های فناورانه ایشان امری لازم و ضروری است. امروزه حمایت از مالکیت فکری در خلق نوآوریهای جدید و حمایت و تشویق از این نوع حقوق در خصوص ابداعات دارویی و فناوری های زیستی بارزتر است.طی این دوره تلاش بر آن است حیطه شمول و نحوه ثبت اختراعات و قوانین و مقررات موضوع توضیح داده شود و مخاطبان با شرایط، الزامات و روند ثبت اختراعات و انواع اداعا نامه های حوزه سلامت به عنوان ابزاری برای حمایت از فناوری های نوآورانه آشنا شوند.
زمان ثبتنام : 9 صبح روز سه شنبه 99/03/06 
زمان اجرا : 10 صبح الی 12 ظهر  روز دوشنبه 99/03/12 
مدرس: خانم مهندس میترا امین لو  ( مسئول اداره فناوري انستیتو پاستور ایران)
گروه هدف : مختص اعضای محترم هیات علمی