واحد بین الملل معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نظر داد کارگاه با عنوان" معرفی انیستیتو سرطان هلند و فرصت های تحقیقاتی بین المللی با تمرکز بر مطالعات سلولی- مولکولی و تکنولوژی میکروسکوپ های پیشرفته" برگزار نماید. از تمام اساتید، دانشجویان و محققان و علاقه مندان دعوت می شود فعالانه در کارگاه مذکور شرکت فرمایند.

مهلت ثبت نام تا یک روز قبل از برگزاری کارگاه و سخنرانی به زبان انگلیسی خواهد بود.

سخنران: خانم دکتر لیلا ناهیدی آذر (محقق برجسته پسا دکترا از انیستیتو سرطان هلند)

زمان برگزاری: روز دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 13:30-11:30به وقت ایران

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg

%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.jpg


ژورنال کلاب یکی از روش های کلاسیک آموزش پزشکی با سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال است. در حال حاضر به دلیل قابلیت انعطاف و تطابق این روش با بسیاری از اهداف آموزشی و پژوهشی ، می توان از آن در زمینه های مختلفی مانند آموزش ارزیابی انتقادی، پزشکی مبتنی بر شواهد، طراحی تحقیق، آمار برای دستیاران و دانشجویان رشته های پزشکی و نیز مفاهیم آموزشی استفاده نمود. عوامل مهم موفقیت ژورنال کلاب عبارتند از: منظم بودن جلسات، داشتن هدف مشخص، حضور مستمر و موثر شرکت کنندگان و انتخاب روش مناسب جهت برگزاری جلسات.

  • زمان ثبت نام :  99/02/22  الی   99/02/27    ساعت 9 صبح 
  • زمان کارگاه :  یکشنبه  99/02/28              ساعت : 10 الی 12
  • مدرس: خانم دکتر سمیه حکمت فر